BVX-Counter-strike 1.6

Ako znížiť ping

Tento návod je len približný (prakticky zaokrúhlený) ak však chcete presne nastaviť ping čítajte nižšie.

Ping alebo Packet InterNet Groper je pri hraní CS jedna z najpodstatnejších vecí. Je to vlastne čas odozvy počítača od serveru. Udáva sa v ms. Čím je ping vyšší, tým hra viac zaostáva, "laguje". Každý hráč sa snaží mať čo najnižší ping a pozor! väčšina serverov je nastavená tak, že ak máte veľmi vysoký ping ( cca. 100ms ) nepovolí vám hrať! Aby sme vyhli "kickom" na serveri, máme tu návod ako si ho o nejaké to číslo zmenšíme. Samozrejme hodnota pingu závisí od rýchlosti internetu, čiže ak nemáte dobrý internet tento návod vám moc nepomôže.

Všetky nasledovné príkazy vkladáme do súboru config.cfg, večšinou ho nájdeme podľa cesty: Valve/cstrike/config.cfg
Otvorte config.cfg v textovom dokumente a nakopírujte tam tieto príkazy, nezabudnite uložit.
Tu sú príkazy pre jednotlivé pripojenie :

DSL 128kbps
rate "12000"

cl_cmdrate "51"
cl_cmdbackup "10"
cl_updaterate "51"
cl_dlmax "168"
ex_interp "0.07"

DSL 512kbps
rate "20000"
cl_cmdrate "81"
cl_cmdbackup "30"
cl_updaterate "71"
cl_dlmax "512"
ex_interp "0.07

DSL 768kbps
rate "20000"
cl_cmdrate "81"
cl_cmdbackup "15"
cl_updaterate "99"
cl_dlmax "512"
ex_interp "0.04"

DSL 1024kbps
rate "25000"
cl_cmdrate "99"
cl_cmdbackup "2"
cl_updaterate "99"
cl_dlmax "800"
ex_interp "0.02"

DSL 1526kbps
rate "25000"
cl_cmdrate "99"
cl_cmdbackup "8"
cl_updaterate "99"
cl_dlmax "1024"
ex_interp "0.03"

Toto je najpresnejší návod ako nastaviť ping v counter-strike a znížiť tak straty spôsobené pingom. Predtým ako budeme nastavovať ping, musíme si však nastaviť FPS na maximum TU. Potom ako máme nastavené FPS možme si zmerať PING na napr. www.speedmeter.sk
 
Slová, ktoré použijem v návode:
net_graph je konzolový príkaz podla ktorého si nastavujeme hladkosť a bezchybovosť prijímania a odosielania packetov:
packet - súbor niekoľkých dát, ktoré si medzi sebou vymieňa server a klient
ping - odozva od serveru (za ako dlho odpovie server na váš podnet) - veľmi dôležité pre hranie
loss - stráta niečoho (v našom prípade to bude packet loss)
choke - potlačovanie niečoho (v našom prípade to bude packet choke)
 
Otvorením konzoly klávesou ~ a zadaním príkazu “net_graph 1, 2 alebo 3”, môžete zapnúť zobrazovanie net_graphu.
My budeme nastavovať pomocou net_graphu 1 a 3.
Takže do konzoly zadáme net_graph 1 a v pravo dole by sa nam mal zobraziť grafík viď obrázky.

net_graph 1
 
Vidíme tam číslo a fps znázorňujúce počet snímok za sekundu , ktoré su vyzobrazené na našom monitore.
Hodnoty nastavujeme pomocou príkazov:
cl_cmdrate
cl_updaterate
rate
ex_interp
 
cl_cmdrate je činiteľ FPS klienta. Ak vaše cl_cmdrate je menšie ako vaša aktuálna hodnota FPS, môžete spozorovať v spodnej časti grafu červené bodky. Takže aby sme tie červené bodky odtránili musíme nastaviť hodnotu cl_cmdrate o 1 viac ako máme FPS.
Príklad:
Ak máme 100fps tak do konzoly (lepšie by bolo upraviť hodnoty v config.cfg v našom CS) zadáme tento príkaz cl_cmdrate 101
 
Teraz sa pustíme do cl_updaterate.
Vaše cl_updaterate by malo byť zhodné s sv_maxupdaterate na serveri. Toto funguje takým istým spôsobom ako som vám opísal cl_cmdrate. My chceme prijímať, čo najviac príkazov, čo je len možné.
Väčšinou bývajú public servery nastavené na sv_maxupdaterate 101 takže si možme tak isto nataviť aj cl_updaterate na 101


ex_interp. Ak nastavíme
“ex_interp 0” hodnota bude nastavená automaticky v závislosti od cl_updaterate.

Ak máme napríklad cl_updaterate nastavene na 101. Nastavili sme ex_interp 0, ktoré nás tým pádom nemusí zaujímať, lebo bude nastavené automaticky. Ale pozrime sa na náš graf. Môžeme tam spozorovať žlté/oranžové bodky, čo znamená že náš klient extrapoluje pretože prijímame 101 paketov pričom server môže poslať len napr. 30(čiže niekedy sa stretnete s tym že bude nastavené na servery sv_maxupdaterate 30). Toto nechceme a preto nastavíme cl_updaterate na 40.
Musíte pochopiť to že musíte mať cl_updaterate zhodné ako sv_maxupdaterate na servery.


rate je vlastne velkosť v bytoch za sekundu ktore je možné prijať.
Najlepšie, čo môžeme urobiť je nastaviť rate tak vysoko aby sme nepozorovali choke. Choke môžeme vidieť v číselnej hodnote ak zapneme net_graph 3.
 

Choke znamená, že server odosiela viac bytov za sekundu ako server môže prijať. A tak môžete mierne lagovať. S touto hodnotou sa môžete pohrať sami a nastaviť ju tak aby ste nepozorovali žiadne choke.
 
 
Vysvetlenie pre pribrzdených, tým čo sa nechce čítať alebo vôbec nepochopili návodu: Kuk na FPS…ak máš fps okolo x(číslo), tak nastavíš fps o jedno viac ako máš (v mojom prípade je to 100fps a cl_cmdrate 101) a cl_updaterate 101 (ked nastavíš cl_updaterate tiež 101 tak to preto lebo server ti posiela dáta určitou rýchlosťou a ty si nastavíš koľko chceš prijať, ale keďže je to na každom inom servery ináč nastavené možme si nastaviť maximálnu hodnotu aby nás to nemuselo trápiť a prenastavovať pri každom serveri na inú hodnotu. Ďalej nastavíme hodnotu ex_interp 0 (0 som nastavil preto , že nula definuje automatické nastavenie vzhľadom na cl_updaterate 101 aby sa ex_interp samo prispôsobilo hodnote servera, ktorú nám je schopný posielať teda nášmu cl_updaterate a serverovmu sv_maxupdaterate. My si však musíme presne nastaviť rate a cl_rate, ktoré nám definujú hodnoty pingu a tie si vypočítame nižšie podľa návodu :
 
rate
Toto je rýchlosť sťahovania v bajtoch za sekundu
Zistíme si rýchlosť sťahovania (napríklad 56kbIps), potom všetko vydelíme 8 a vynásobíme 1024.
56 / 8 = 7 kbYtes/sec (1 bajt = 8 bitov)
7 * 1024 = 7168 bYtes/sec (1 kilobajt = 1024 bajtov)
Potom rate bude: 7168
Ale toto je len maximálny teoretický limit sťahovania, preto si neurčime 100%, ale len 90%.
90% zo 7168 = 7168 * 0.9 = 6451
rate 6541
 
cl_rate
Toto je rýchlosť uploadovania súborom smerom na Internet v bajtoch za sekundu. Zvyčajne táto rýchlosť nieje väčšia ako rýchlosť sťahovania zo Servra.
Napríklad, dajme tomu, že rýchlosť uploadovania na Server bude 32kbIps (32 kilobitov za sekundu)
32 / 8 = 4 kbYtes/sec
4 * 1024 = 4096 bYtes/sec
Tiež táto rýchlosť je len teoretická, teda určíme si z nej len 90%.
4096 * 0.9 = 3686 bYtes/sec
Výsledné cl_rate bude: cl_rate 3686
Ideálny graf by mal vyzerať tak že hore je 100fps, pod ním je rovná zelená čiara a pod ňou je rovná fialová čiara. Mali by ste sa čo najviac priblížiť ku tomuto grafu:

Môj graf je ideálny na 90%, lebo mi kolísa Download a Upload o kilobyty, takže je presný len na 90% avšak výkyvy sú menšie ako keby som si to sám nanadstavil. Graf mi vyzerá tak že na zelenej čiare mám malé výkyvy, ale viac rovná a fialová je rovná furt takže je to celkom v poriadku :D
 
cl_updaterate Určuje to množstvo, koľkokrát vy prijmete updaty (packety) za sekundu
Najväčší packet môže mať 180 bajtov.
Preto budeme deliť rate číslom 180.
6541 / 180 = 36
cl_updaterate 36
Z výsledného čísla už nemusíme určiť 90%, pretože sme to urobili už pri rate.


cl_cmdrate
Určuje to množstvo, koľkokrát odošlete updaty (packety) za sekundu. Najväčší packet má zvyčajne 30 bajtov.
cl_cmdrate dostaneme vydelením cl_rate číslom 30
3686 / 30 = ~ 122
My nemôžeme poslať 122 updatov za sekundu na Server. Najväčšia možná hodnota je 100. Preto ho upravte na 100
cl_cmdrate 100   ……ale možte zadať aj cl_cmdrate 101 to neovplyvní ping ako sa spomínalo predtým.
 
Tieto dve vecičky (cl_updaterate a cl_cmdrate) ak ste celý článo čítali, tak ste si všimli, že na začátku sú zadané na hodnote 101. To preto, lebo sú na maximálnej hodnote a nemuseli ich prenadstavovať podľa každého serveru....takže kto chce môže si ich vyrátať, ale ja si nechám hodnoty 101.
Skombinoval som viacero článkov a návodou a čerpal som aj z : csportal.sk

SVOJ PING SI ZISTITE TU.

 
Stránky vytvorené od roku 2008 by sENTRY^ a [re]Spawn